torna

Detall de la notícia

El tram del tramvia fins a la Platja de Palma avança en la seva tramitació ambiental

La Comissió de Medi Ambient de les Balears () ha tramès avui l'informe d'abast sobre els aspectes que s'hauran de valorar per a la tramitació ambiental de l'estudi informatiu sobre el tramvia de la Platja de Palma (Tram III), que s'està elaborant en aquests moments.

El projecte del tramvia de Palma es divideix en tres trams:

— Plaça d’Espanya – Son Espases, amb  l’estudi informatiu actualment en exposició pública.

—Plaça d’Espanya – Aeroport, amb l’estudi informatiu aprovat i en redacció del projecte bàsic.

— Aeroport – Platja de Palma, actualment en situació de redacció de l’estudi informatiu i a partir d’avui ja amb l’informe d’abast de la Comissió Balear de Medi Ambient.

El tram amb la tramitació més avançada és en aquest moment el que va de la Plaça d’Espanya a l’Aeroport.

Cal recordar que el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència “España Puede”, aprovat el passat dia 17 de juny per la Comissió Europea, inclou el projecte del tramvia de Palma dins un dels eixos estratègics d’actuació anomenats components. D’aquesta manera el tramvia de Palma podrà obtenir  finançament directe dels Fons “Next Generation”.

El projecte de tramvia està inclòs dins el Component 1, “Pla de Xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans”. Aquest component té entre els seus objectius impulsar la descarbonització de la mobilitat urbana, la millora de la qualitat de l’aire i de la qualitat de vida de les ciutats.

Respecte de l’informe emès avui per la CMAIB en relació amb el tram III, es valoren les diferents qüestions que caldrà tenir en compte en la redacció de l’estudi informatiu d’aquest tram, prèviament a la seva aprovació inicial. Totes les prescripcions indicades per la Comissió Balear de Medi Ambient seran incorporades a l’estudi informatiu.

A l’informe es destaca la necessitat de valorar amb cura l’efecte de la infraestructura sobre la flora i fauna de la zona humida de Ses Fontanelles; també analitzar, dins les distintes alternatives del traçat que s’estan estudiant, els efectes del canvi climàtic en la possible pujada del nivell de la maraixí com l’impacte global de la infraestructura en termes d’emissions.

De la mateixa manera, hi ha que avaluarl’impacte de la infraestructura en relació amb la mobilitat global de la zona (aparcaments dissuasius, mobilitat de ciclistes i vianants, trànsit) i, també,l’efecte sobre àmbits afectats pel Pla Hidrològic de les Balears.

L’informe indica també la necessitat de disposar d’un estudi de demanda i de valorar la connexió amb altres projectes tramviaris com ara la línia de Son Espases. La Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre ja avança amb l’estudi de demanda i cal recordar que projecte de tramvia es planteja com una xarxa única dividida en tres trams.