vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4763944

Places d'assessors als centres de professorat: publicada la llista definitiva d'adjudicació de places

Avui s'ha publicat la Resolució definitiva de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 16 de juny de 2021, per la qual es declaren seleccionats els aspirants proposats per la Comissió de selecció a les places d’assessors de formació permanent en els centres de professorat, convocades per concurs de mèrits en règim de comissió de serveis.

Podeu consultar aquesta informació, entre d'altres documents relacionats amb aquest procediment, clicant a l'enllaç de Més informació que trobareu a continuació.