torna

Detall de la notícia

Imatge 4763728

Procediment de lliure designació

01/07/2021

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 de juny de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per proveir diversos llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació.


Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4748935).

El termini per presentar les sol·licituds és des del 2 de juliol fins al 22 de juliol de 2021.