torna

Detall de la notícia

Imatge 4875277

Històric: S'ha publicat la llista definitiva del programa Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts per al curs 2021-2022.

S’ha publicat la modificació de la llista definitiva de centres seleccionats per participar en el programa «Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts» per al curs 2021-2022.

S'han rebut un total de 25 sol·licituds de participació per a la convocatòria del programa «Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts» en centres docents sostinguts amb fons públics.

La Conselleria d'Educació i Formació Professional  havia adquirit el compromís d'aportar els recursos econòmics necessaris per a l'aplicació del programa, amb un màxim de 25.000 €, però veient el nombre tan elevat de sol·licituds de participació, la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha decidit augmentar la quantitat i seleccionar tots els centres educatius que ho havien sol·licitat (46.900 €).

Els 25 centres sol·licitants duran a terme 35 tallers de llengua catalana, ja que els grups s'han atorgat segons el nombre d'alumnat nouvingut. Pel que fa a la tipologia, 22 centres són instituts d'educació secundària i 3 són centres concertats. Per illes, la participació ha estat la següent: 18 centres de Mallorca, 1 centre de Menorca, 5  centres d'Eivissa i 1 centre de Formentera.

La finalitat dels tallers de llengua catalana és que els alumnes d'incorporació tardana en l'etapa de secundària obligatòria que presentin mancances lingüístiques en aquesta llengua puguin assolir els objectius de les diferents àrees o matèries sense els impediments ocasionats pel desconeixement de la llengua d'aprenentatge i a la vegada aprofundir en el coneixement de les característiques culturals, lingüístiques i històriques de les Illes Balears.

Els tallers, que tenen una durada de 40 hores, es faran en dues o tres sessions setmanals. Començaran aquest mes d’octubre  i s'allargaran fins dia 31 de maig de 2022.