torna

Detall de la notícia

Imatge 4757734

Nou material en obert de l'àrea Juridicoadministrativa: La preparació de contractes administratius

L’EBAP continua posant a la vostra disposició material de les activitats impartides al pla de formació general 2021.
Avui, hem publicat una activitat de l'àrea Juridicoadministrativa: La preparació de contractes administratius.


Aquest material, elaborat per Jesús Salvá Blanco, s'estructura en 2 unitats:
Unitat 1. QÜESTIONS GENERALS
Unitat 2. ASPECTES QUE S’HAN DEFINIR EN LA FASE PREPARACIÓ DELS CONTRACTES


La trobareu al lloc EBAP en Obert:

La preparació de contractes administratius
<https://ebapenobert.caib.es/course/view.php?id=189>