torna

Detall de la notícia

Imatge 4756678

Reunió amb l'IES Guillem Cifre de Colonya i l'empresa PORTVI SA

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, es va reunir el passat dimarts, 15 de juny, amb representants de l’IES Guillem Cifre de Colonya de Pollença i de l’empresa PORTVI SA per fer una valoració i un seguiment del funcionament del conveni de col·laboració que tenen signat l’empresa esmentada i la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Aquest conveni possibilita que l’IES Guillem Cifre de Colonya pugui fer ús de determinats espais de l’hotel Portblue Club Pollentia, propietat de l’empresa PORTVI SA, perquè els alumnes  hi puguin desenvolupar les pràctiques formatives del cicle formatiu de formació professional bàsica de Cuina i restauració de la família professional d’Hoteleria i turisme que s’imparteix al centre educatiu pollencí.   

A la reunió, que va tenir lloc a les instal·lacions de l’hotel Portblue Club Pollentia, hi varen assistir per part de l’empresa PORTVI SA Bernat Dahlhaus, director de l’hotel Portblue Club Pollentia; Maria del Pilar Pol, cap de recursos humans; Jesús Docampo, cap de cuina, i Eduardo Martín, cap de menjador i bar. En canvi, per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, hi foren presents Antoni Baos, director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors; Pilar Roca, cap del Servei d’Oferta Formativa i Infraestructures, i Alba M. Talens, assessora tècnica docent adscrita a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Finalment, en representació de l’IES Guillem Cifre de Colonya hi assistiren Bartomeu Vilanova, director, i Gabriel Mesquida i Joana Maria Quetglas, docents del cicle formatiu de formació professional bàsica de Cuina i restauració.

En paraules d’Antoni Baos, “convenis com aquests possibiliten la formació de professionals qualificats en el sector de l’hoteleria i la restauració, a més de facilitar posteriorment l’accés a un lloc de feina. En aquest sentit, és per això que des de la Conselleria d’Educació i Formació Professional agraïm la col·laboració de l’empresa PORTVI SA per la seva implicació en el projecte educatiu de l’IES Guillem Cifre de Colonya i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors”.