torna

Detall de la notícia

Imatge 4756356

Mobiliari

INSTRUCCIONS:

Les demandes de mobiliari es realitzaran mitjançant un qüestionari que es proporcionarà en cada comana via Gestib.

LLEGIR LES INSTRUCCIONS DEL FORMULARI ABANS D'ENVIAR.

 

El criteri de prioritat a l'hora de donar mobiliari és el següent:

- 1 - Centres de nova creació o ampliacions. 

- 2 - Centres amb grups nous o augment d'alumnat

- 3 - Centres de primària que tenen necessitats per canvi de cicle 

- 4 - Centres que no hagin rebut mobiliari en les dues comanes anteriors

- 5 - La resta de centres. MOLT IMPORTANT: Renovacions de mobiliari. No s'acceptaran renovacions d'aules completes. 

En tots els casos es valorarà la petició i rebreu un correu amb el mobiliari acceptat.  El mobiliari no acceptat no és acumulable a comanes posteriors. 

 

Els centres amb taules per alumnat de secundària podran sol·licitar restauració de taules durant tot el curs. 

Us recordam que el material informàtic (ordinadors, pissarres digitals, chromebook..) no són competència d'aquest servei. 

 

MOLT IMPORTANT: 

Una vegada arriba al mobiliari al centre:

  1. S'ha de REVISAR que el mobiliari entregat coincideix amb l'albarà  i amb el mobiliari acceptat. Si el transportista no vol esperar a la revisió, en cap cas es pot signar l'albarà d'entrega. 
  2. S'ha de DEIXAR CONSTÀNCIA al mateix albarà de qualsevol incidència (mobiliari romput, mobiliari que no està físicament, però si consta a l'albarà), en cas contrari no es podrà reclamar res posrteiorment.  
  3. L'albarà s'ha de SIGNAR (indicant el càrrec de la persona que signa)  o  posar SEGELL del centre (recomanam aquesta opció) 
  4. S'ha de posar la DATA de recepció. MOLT IMPORTANT