torna

Detall de la notícia

Imatge 4756312

L'IBAVI POSA EN MARXA LA CONTRACTACIÓ PER A DUR A TERME UNA PROMOCIÓ DE 18 HPO A ESPORLES

 

\Es tracta de la primera promoció d’habitatge social que es construirà a Esporles en resposta a l’emergència habitacional del municipi.

\El termini de presentació d’ofertes és el 7  de juliol a les 14 h a la seu de l’IBAVI de  Palma.

L’Institut Balear de l’Habitatge publica el procediment per contractar la redacció dels projectes bàsic i executiu, la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres de 18 habitatges dotacionals a Esporles.

Les bases per a la contractació es poden consultar en línia a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i el termini de presentació d’ofertes és el 7 de juliol de 2021 a les 14:00 h. El valor estimat del contracte és de 138.265,19 EUR

El solar, que ha estat cedit a l’IBAVI per part de l’Ajuntament d’Esporles, està situat al carrer Joan Riutort 90 cantonada amb el carrer de Ca l’Onclo 1. Ocupa una parcel·la de  651,26 m2 a la qual s’edificaran 18 habitatges d’aproximadament 45 m2 per habitatge.

Criteris de disseny de l’edifici

Seguint amb la línia constructiva de l’IBAVI, el projecte que resulti d'aquesta licitació haurà de donar una resposta arquitectònica adequada a les necessitats establertes, complint amb els requeriments d'habitatge protegit de manera coherent amb l'optimització de costos, garantint la qualitat funcional i arquitectònica, afavorint la implantació de mesures mediambientals que fomentin el respecte a l'entorn on es localitza la promoció i que permeti aconseguir el més alt nivell possible d'autosuficiència.

El projecte ha de plantejar sistemes de construcció que garanteixin un baix impacte ambiental: baixes emissions de CO₂, consum de recursos preferentment renovables, reducció de residus i que no participi en la destrucció dels ecosistemes en cap de les seves fases de producció. A més, el disseny de l’habitatge ha de garantir l’obtenció d’una qualificació energètica A.

Integració amb la Serra de Tramuntana

El juny de 2011, “El paisatge cultural de la Serra de Tramuntana” va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, per la riquesa dels seus sistemes naturals i elements culturals.

És per això que aquesta construcció a Esporles es converteix en una oportunitat per a restablir les bases de la tècnica, la integració paisatgística des de la recuperació del patrimoni cultural, i les intencions de l'Administració a l'hora de construir els seus edificis en aquest entorn protegit.

Donat el caràcter exemplar d'aquest edifici, els equips concursants es comprometran, no sols a definir programàtica i constructivament l'edifici, sinó que hauran de posar en valor les tècniques constructives, els materials, i la plàstica del conjunt arquitectònic de la Serra, al mateix temps que conjuguen satisfactòriament els condicionants de sostenibilitat, rigor, estalvi energètic, i terminis d'execució exigits per les bases.