torna

Detall de la notícia

Imatge 4751024

Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació.

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 14 de juny de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball per a persones amb discapacitat a centres especials d’ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials, l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques.

BOIB Núm. 80 de 17 de juny de 2021.