torna

Detall de la notícia

Imatge 4746382

Educació flexibilitza el procés d'adjudicació de les places de funcionaris interins

\Entre les novetats presentades avui en Mesa Sectorial, el sistema d’adjudicació de places donarà prioritat als funcionaris interins amb un grau de discapacitat superior al 33%

\A més els funcionaris interins podran seleccionar en convocatòria ordinària, un conjunt de places com a preferents i no totes, com es feia fins ara

\L’objectiu de la Conselleria és el de cobrir aquestes places amb la màxima celeritat perquè tots els docents estiguin als centres el proper 1 de setembre

 

La directora de Personal Docents, Rafaela Sánchez, ha presentat avui en Mesa Sectorial d’Educació la nova Resolució que regularà el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, per al proper curs 2021-2022.

Una proposta que s’ha realitzat amb la col·laboració dels agents socials i que avui a la Mesa, ha comptat amb el vot a favor dels sindicats Alternativa, CCOO i UGT, l’abstenció de l’STEI i ANPE i, el vot en contra de UOB.

L’objectiu és el de cobrir aquestes places amb la màxima celeritat

El nou procés d’adjudicació ordinari es flexibilitza i recull les peticions fetes en altres convocatòries pels agents sindicals. Les novetats més importants en el procés ordinari d’ajudicacions són les següents:

 

-          Per primera vegada, els docents amb una discapacitat de més del 33% seran els primers en triar places. I les vacants no seleccionades quedaran a disposició de la resta de funcionaris interins.

-          Els funcionaris interins podran seleccionar un conjunt de places com a preferents per l’adjudicació del tràmit d’estiu (convocatòria ordinària). Fins ara s’havien de triar totes les places a les que s’optava en primera volta. Cal dir que ara també hauran de triar la resta de places que apareixeran com places no preferents.   

 

Amb aquest nou sistema d’adjudicació la Conselleria vol cobrir aquestes places amb la màxima celeritat per que tots els docents estiguin als centres educatius el proper 1 de setembre.

A la Resolució presentada avui, també apareixen les instruccions que han de regir el procés, com també les instruccions del procés d’adjudicació de substitucions.