torna

Detall de la notícia

Imatge 4746183

Participació ciutadana - Pla Millora Qualitat Aire Palma

La ciutat de Palma va tenir el primer Pla de millora de qualitat de l’aire a les Illes Balears, el Pla de 2008, per la superació del valor límit anual per a la protecció de la salut humana per al contaminant diòxid de nitrogen, NO2, a la zona de Palma, l’any 2008. Posteriorment, s’elaborà el Pla 2011-2015, com a actualització de l’anterior, amb motiu de les superacions de NO2, els anys 2010 i 2011.

 

Des de 2012 no s’ha produït cap superació de contaminants a la zona de Palma, d’acord amb les mesures avaluades a les quatre estacions que s’hi ubiquen (Foners, Bellver, Misericòrdia, Sant Joan de Deu). Així i tot, l’Ajuntament de Palma, en data 5 d’abril de 2017, va sol·licitar la realització de més controls de qualitat de l’aire a Palma, entre d’altres aspectes, que han conduit a l’elaboració d’un nou Pla de millora de la qualitat de l’aire a Palma.

 

Palma és el municipi que concentra les principals fonts de contaminació atmosfèrica de l’illa: el trànsit aeri, el trànsit portuari, i les emissions pròpies del trànsit rodat, motiu pel qual és el principal interessat en desenvolupar estratègies de millora de la qualitat de l’aire i prevenció de la contaminació atmosfèrica, tant pel municipi com pel conjunt de l’illa.

 

Per tal de consensuar i coordinar mesures entre les administracions implicades, s’ha mantengut l’estructura existent del Conveni entre la Conselleria competent en protecció de l’atmosfera del Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca. Mesures i actuacions que s’han de plasmar en el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Palma, com a instrument voluntari de col·laboració.

 

L’objectiu d’aquest Pla es disposar d’un document on es reflecteixin mesures a realitzar, impulsar o mantenir per tal de millorar i continuar amb el compliment dels valors objectiu i dels valors límit per a NO2, SO2, partícules, ozó i resta de contaminants, garantint la protecció de la salut humana i el medi ambient en general.

 

El document que es presenta a participació pública és l’aprovat inicialment per la Comissió de seguiment del Conveni, en sessió de juny de 2021. El Pla engloba les mesures en blocs, que són mobilitat terrestre, eficiència energètica, reducció d’emissions en episodis d’alta contaminació i mobilitat aeroportuària.

 

El procés de participació pública estarà obert fins el dia 15 de juliol de 2021.

Les aportacions es podran remetre al correu atmosfera@energia.caib.es