torna

Detall de la notícia

Imatge 4736998

En marxa l'enquesta per a l'avaluació dels serveis de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El Servei de Qualitat i Avaluació està fent un estudi per prioritzar els serveis i les polítiques públiques que han de ser avaluades, donant així compliment al punt 163 dels Acords de Bellver sobre governabilitat.

Per fer aquest estudi, es va contractar a l’empresa Kratio Sistemas. Amb la supervisió del Servei de Qualitat i Avaluació, l’empresa ha preparat i enviat una sèrie d’enquestes als treballadors de la nostra Administració .

En concret, es tracta de dues enquestes, una destinada únicament als caps de servei i l’altre està destinada exclusivament als treballadors d’aquests serveis. Posteriorment, s’enviarà una tercera enquesta també destinada únicament als caps de servei.

Per emplenar aquestes dues enquestes s’ha donat un termini que finalitza el pròxim 17 de juny. Es tracta d’una sèrie de preguntes senzilles, però que de les respostes es podrà extreure informació valuosa, i que responen a diversos criteris que s’han de ponderar en l’estudi: els criteris d’eficiència, eficàcia, sostenibilitat ambiental, transparència, valoració dels usuaris, situació del personal de servei i percepció del personal de servei.

 

L’estudi no té més objecte que detectar els serveis pels quals seria més profitós participar en una avaluació.

 

Fins avui, 7 de juny de 2021, ja han participat a l’enquesta 158 caps de servei i 664 treballadors.

Des del Servei de Qualitat i Avaluació agraïm a tots aquells que han emplenat l’enquesta i animem aquells que encara no ho han fet, a què ho facin el més aviat possible. Emplenar l’enquesta no du més de deu minuts i serà molt útil en no massa temps.