torna

Detall de la notícia

Imatge 4736771

Consell de Govern: Aprovada la despesa per a la contractació de les UVAI per atendre alumnat amb trastorn d'espectre autista els dos propers cursos

\ Actualment a les Balears hi ha 2.353 alumnes amb trastorn d'espectre autista, dels quals 2.161 estan escolaritzats a centres ordinaris
\ El Consell de Govern ha aprovat avui la contractació del servei de la UVAI per als propers cursos escolars 2022-2023 i 2023-2024


El Consell de Govern ha aprovat avui l’autorització prèvia per a contractar el servei de la Unitat Volant d’Atenció a la Inclusió (UVAI) per atendre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades al trastorn de l’espectre autista (TEA), així com l’assessorament als professionals educatius que treballen amb aquest col·lectiu per als cursos escolars 2022-2023 i 2023-2024. 

Actualment a les Balears hi ha 2.353 alumnes, dels quals 2.161 estan escolaritzats a centres ordinaris i 192 a centres d’educació especial.

En els darrers anys la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha tramitat diversos expedients de contractació per dur a terme el programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI) per atendre l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades al trastorn de l’espectre autista (TEA). Aquesta tasca ha proporcionat una resposta educativa més ajustada i adaptada a les característiques dels alumnes que presenten aquestes necessitats educatives especials, per la qual cosa aquest servei ha realitzat una tasca útil i significativa i es valora molt positivament.

Cal destacar un important augment, en més de 450, del nombre de casos detectats als centres educatius de les Illes Balears respecte al curs passat.

Les funcions de la Unitat Volant d’Atenció a la Inclusió (UVAI) per TEA són l’assessorament, l’orientació, la intervenció, la sensibilització, el suport emocional, la recerca i el disseny de material, l’intercanvi de recursos i el seguiment dels usuaris així com de la consecució d’objectius i adaptacions proposades per donar suport al desenvolupament, la participació i la inclusió educativa a l’aula, a centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears sostinguts amb fons públics.

Per tot l’exposat anteriorment, és necessari tramitar un nou expedient de contractació per tal de garantir el servei per als cursos escolars 2022-2023 i 2023-2024. Aquesta contractació suposarà una inversió estimada de 616.430 euros.