torna

Detall de la notícia

Imatge 4736222

Convocatòria de comissions de serveis a la Inspecció Educativa

Novetat 22/06/2021:

 Publicació de la composició definitiva de la comissió de selecció que ha d’actuar en el procediment convocat. 

-  El sorteig públic per a la designació de l’ordre d’actuació dels aspirants a proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa d’acord amb el procediment convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de maig de 2021, realitzat dia 14 de juny de 2021 a les 10:15 hores, ha determinat que han d’iniciar l’actuació els aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra E.