torna

Detall de la notícia

Imatge 4730064

Afers Socials i Esports garanteix els desplaçaments entre illes fins al 2024 per a competicions esportives

 

La partida compta amb un pressupost màxim de 3.226.804 euros

Se’n poden beneficiar esportistes, clubs esportius i seleccions autonòmiques

La conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la direcció general d’Esports, ha publicat al BOIB la convocatòria de subvencions pels viatges dels esportistes, clubs esportius i seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per tal de facilitar-los els desplaçaments entre les quatre illes.

La dotació pressupostària és de 3.226.04 euros i preveu assumir les despeses dels viatges interilles que es produesquin entre l’1 de juliol de 2021 fins el dia de gener de 2024. És a dir, es garanteix la línia de subvencions fins al 2024 per donar més estabilitat als esportistes, clubs esportius i seleccions autonòmiques a l’hora de planificar les seves despeses.

Cal recordar que els beneficiaris no han d'avançar els doblers, en cap cas, i es subvenciona el 100% del desplaçament entre les Illes Balears.

Poder ser beneficiaris d’aquestes subvencions els clubs esportius i les seccions esportives d’entitats no esportives inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius; els equips de les seccions esportives no professionals de les societats anònimes esportives anotades en el Registre d’Entitats Esportives de les Ilels Balears que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius; els esportistes de les Illes Balears de les categories benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta, que participin en les lligues d’àmbit autonòmic o estatal o en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no tenguin caràcter professional; les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, pel que fa a les seves seleccions autonòmiques. I els clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, federats en la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.

El Termini per presentar les sol·licituds comença dia 4 de juny de 2021 i finalitza dia 30 de desembre del 2023.

Podeu veure tota la informació al següent enllaç.