torna

Detall de la notícia

Imatge 4722406

El Govern destina 200.000 euros per ajudar els infants del poble sahrauí

Els beneficiaris directes són un total de 9.805 menors sahrauís d’entre 8 i 16 anys, 345 dels quals presenten algun tipus de discapacitat

El programa intenta compensar els infants del campament de refugiats de Tindouf que aquest estiu no poden tornar a venir a les Balears


El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d’Afers Socials i Esports el pagament d’una subvenció nominativa en benefici de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí perquè dugui a terme el projecte denominat «Millora de les condicions de vida de la població sahrauí refugiada als campaments de refugiats de Tindouf, i sensibilització, incidència política i mobilització social de la població balear envers el conflicte sahrauí».

El projecte té un cost total de 200.000 € i representa la continuació d’una iniciativa que l’entitat sol·licitant duu a terme des de l’any 1987, que compta amb el suport de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), i que s’articula en la intervenció en els quatre eixos principals següents: suport al Sistema de Salut Sahrauí; programa de «Vacances en Pau»; sensibilització, incidència política i mobilització social de la població balear envers el conflicte sahrauí i ajuda alimentària per als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf. 

Els beneficiaris directes són 9.805 menors sahrauís d’entre 8 i 16 anys, 345 dels quals presenten alguna discapacitat.

Cal tenir en compte que, a causa de la ràpida propagació de la COVID-19 per tots els territoris d’Espanya i Algèria, les autoritats varen establir mesures i polítiques públiques per disminuir i evitar els riscs de contagi. Ambdós països es troben actualment dins un estat d’alarma en què s’han pres mesures sense precedents, com el tancament de fronteres per evitar desplaçaments (ara per ara les connexions entre Algèria i Europa estan totalment suspeses, tant les aèries com les marítimes). Aquesta situació ha afectat greument el programa de «Vacances en pau», fins al punt de suposar la suspensió per segon any consecutiu del desplaçament dels infants sahrauís per trobar-se amb les seves famílies d’acollida de les Illes Balears i de tot l’Estat espanyol.

La despesa de l’apartat destinat a «Vacances en pau» es reformula perquè els menors puguin tenir més activitats als mateixos campaments de Tindouf.
En definitiva, l’objectiu d’aquest programa alternatiu tornarà a ser que els infants gaudeixin d’unes vacances escolars i realitzin activitats amb diverses finalitats, entre les quals la sensibilització, les revisions sanitàries i altres de relacionades amb els hàbits saludables.

El Govern de les Illes Balears, d’acord amb el seu compromís polític de cooperació amb el desenvolupament, és conscient que la població sahrauí concentrada des de 1975 en una de les zones més inhòspites del desert algerí, concretament als campaments de refugiats ubicats a la regió de Tindouf, travessa una crisis crònica amb greus dificultats humanitàries derivades de les difícils condicions físiques en què es troben. D’aquesta forma, el Govern de les Illes Balears, conscient que el poble sahrauí sobreviu gràcies a les donacions externes, considera la cooperació amb Tindouf una prioritat històrica de la política balear. En aquest context, el treball que es duu a terme des de fa més d’una dècada amb la població refugiada sahrauí està reconegut en la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament.

L’entitat Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB) és una organització no governamental sense ànim de lucre que des de l’any 1987 treballa per promoure el coneixement a les Illes Balears de la situació que viu el poble sahrauí, afavorir vincles d’amistat entre la població balear i la sahrauí, i desenvolupar projectes en els camps de refugiats de Tindouf que permetin millorar les condicions de vida dels refugiats i refugiades sahrauís que hi resideixen.

El període d’execució del projecte és de dotze mesos, des del dia 1 de gener de 2021 fins al dia 31 de desembre de 2021.