torna

Detall de la notícia

Ajuts econòmics per al curs 2020-2021 per finançar entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador per a alumnes amb necessitats educatives especials

Convocatòria d'ajuts econòmics destinats a finançar entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2020-2021 amb les finalitats següents :

a) Afavorir el desenvolupament integral de nins i joves que presenten necessitats educatives especials derivades d'algun tipus de discapacitat.

b) Donar suport educatiu i familiar, fer seguiment i millorar la reintegració en la tasca educativa i al centre escolar, després d'un període de convalescència, als alumnes oncològics o amb malalties cròniques.

c) Oferir un programa de suport en llengua de signes adreçat als alumnes amb sordesa o amb deficiència sensorial auditiva, escolaritzats en centres educatius d'infantil, primària o secundària sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Enllaços