torna

Detall de la notícia

Imatge 4715746

Aprovat el decret de marisqueig professional i recreatiu, que regula la veda i la talla dels pops i fixa un descans obligatori

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha aprovat el decret que regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears. Aquesta norma actualitza el Decret 26/2015, de 24 d'abril, per tal gestionar l’increment de les llicències per capturar pops amb nansa per les embarcacions de pesca professional de la modalitat d’arts menors, i fixa les mesures de conservació del recurs, de participació i de control.

Amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del recurs i l’activitat de la pesca de pops, s’estableix un període de veda (de 60 dies/any per al pop a totes les zones de fondària inferior als 50 metres), una talla mínima i es modifiquen els ormejos aptes per a la captura d’aquesta espècie. A la vegada, aquest decret estableix un descans setmanal obligatori de 41 hores per a totes les activitats de marisqueig professional. Durant aquest període, que és des de les 22 hores de divendres fins a les 15 hores de diumenge, tot l’ormeig, i en particular les nanses per a pop, s’ha de treure de la mar i ha de romandre a terra o a bord de les embarcacions. El decret també preveu la creació d’un comitè de seguiment del pop. 

Així mateix, aquesta norma preveu la simplificació dels requisits necessaris per a l’obtenció de les llicències de marisqueig i la revisió de les condicions de supervisió de les zones de producció.

Finalment, aquesta norma també modifica el Decret 19/2019, de 15 de març, pel qual s’estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la Pesca amb Arts de Tirada Tradicionals en Aigües de les Illes Balears. Així, recull els requeriments de la Unió Europea pel que fa a la pesca de jonquillo per a la temporada 2020-2021.