torna

Detall de la notícia

Imatge 4715482

El Govern reuneix el Fòrum Balear del Voluntariat per avançar en el desplegament de la llei

La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat presenta un primer esborrany de l’adaptació del reglament de funcionament del Fòrum i avança en la creació del Cens del Voluntariat

El Fòrum Balear del Voluntariat s’ha reunit aquest divendres amb caràcter extraordinari a proposta del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, qui presideix aquest òrgan consultiu de coordinació i foment de la participació de la ciutadania en les organitzacions de voluntariat. A la trobada, que s’ha celebrat de manera telemàtica, han assistit el secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Sectors Productius, Jesús Jurado, i la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat, Marina Crespí.

La reunió ha servit per posar en comú la feina realitzada aquests darrers mesos per avançar en el desplegament de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears. Després d’un seguit de reunions prèvies, des del Govern s’han compartit alguns dels documents de treball en què s’ha fet feina, com el Reglament de funcionament del Fòrum, també pendent d’adaptar a la Llei. «L’objectiu és poder compartir aquestes propostes dins el Fòrum amb la societat civil, recollir les seves aportacions i avançar en el paper que ha d’exercir el Fòrum del Voluntariat per tal de fer visibles i sensibilitzar la societat sobre la gran tasca que realitzen les entitats», ha explicat el secretari autonòmic, Jesús Jurado.

La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat també ha informat del procediment administratiu que està seguint la creació del Cens del Voluntariat de les Illes Balears, el contingut del qual s’ha de consensuar en el si del Fòrum. Un Fòrum al qual ha assistit com a membre, per primera vegada, i en qualitat d’oient, un representant del Fòrum del Tercer Sector de Menorca, que aglutina 42 entitats. L’objectiu és donar compliment a la paritat que estableix la pròpia Llei entre representació institucional i entitats socials, «perquè el Fòrum sigui un espai on el voluntariat de les Illes Balears se senti representat i hi pugui participar», en paraules de Jurado.

El Fòrum Balear del Voluntariat

El Fòrum Balear del Voluntariat es va constituir el 3 de desembre de 2015. La seva creació està contemplada en l’article 19 de la Llei 3/1998, de 18 de maig, com a òrgan consultiu de coordinació, de promoció de la participació de la ciutadania en les organitzacions de voluntariat, de foment de la formació de les persones voluntàries i de la investigació en matèries d’interès general reconegudes en la Llei. Entre els seus membres hi ha representants de l’Administració del Govern de les Illes Balears, de cada consell insular, de les diferents entitats de voluntariat representades per la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, del Consell de Cooperació, de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i de la Universitat de les Illes Balears.