torna

Detall de la notícia

SFM adjudica la redacció del projecte bàsic del tram del tramvia entre la plaça d'Espanya i l'aeroport

Serveis Ferroviaris de Mallorca ha adjudicat la redacció del projecte bàsic del tram 1 del tramvia, entre l’estació Intermodal i Can Pastilla-Aeroport.

 L’empresa que redactarà el projecte bàsic és Técnica y Proyectos, SA, per un import de 179.000 euros. Es varen presentar al concurs cinc empreses i el pressupost base de licitació fou de 239.550 euros. El termini per redactar el projecte bàsic és de trenta setmanes.

 El projecte bàsic ha de determinar els requisits necessaris per a la correcta i completa definició de la solució que es desenvoluparà en el projecte constructiu. El punt de partida és la solució prevista en l’estudi informatiu, amb les variacions que s’hagin establert durant el termini d’exposició pública i la declaració d’impacte ambiental.

 L’estudi informatiu sobre aquest tram defineix una línia de tramvia des de Palma fins a l’aeroport pel litoral, amb una longitud total de 10,4 quilòmetres. És una línia de doble via en pràcticament tot el recorregut, excepte en el Coll d’en Rabassa, on es preveu un tram en via única de 400 metres per tal de facilitar que es pugui inserir a la trama existent de manera respectuosa. El nombre de parades que es proposa és de devuit, amb dues terminals a l’inici i final del recorregut i una intermèdia a la Gran Via de Can Pastilla amb vistes a la futura prolongació de la línia cap a s’Arenal.

 El recorregut s’inicia en la plaça d’Espanya, continua per l’anell de les avingudes fins a Pérez Galdós, i avança per Nou Llevant, es Molinar, es Coll d’en Rabassa, Can Pastilla i l’aeroport.

 Aquest estudi informatiu fou aprovat el 2010, es va revisar i es va aprovar definitivament el novembre de 2020.

 El projecte del tramvia es divideix en tres trams:

 

— Plaça d’Espanya – Son Espases, que ja té l’estudi informatiu, actualment en exposició pública.

 

—Plaça d’Espanya – Aeroport, amb l’estudi informatiu aprovat definitivament i que ara entra en la fase de redacció del projecte bàsic.

 

— Aeroport – Platja de Palma, actualment en situació de redacció de l’estudi informatiu i amb les consultes prèvies a la Comissió Balear de Medi Ambient per elaborar el document d’abast.