vuelve

Detalle de la noticia

Ajuts econòmics per finançar el transport escolar adaptat per a alumnes amb necessitats educatives especials el curs escolar 2020-2021

Convocatòria per establir els ajuts econòmics destinats a finançar el transport escolar adaptat dels alumnes usuaris amb necessitats educatives especials de centres d’educació especial ubicats a les Illes Balears des del domicili al centre que correspongui i viceversa, amb la finalitat de promoure l’autonomia de les persones amb discapacitat funcional perquè puguin desenvolupar una vida independent i, en conseqüència, gaudir dels mateixos drets que la resta de ciutadans.