torna

Detall de la notícia

Imatge 4712385

Reclamacions puntuació provisional formació permanent professorat religió

S’ha publicat la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 25 de maig de 2021, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de la puntuació de l’apartat de formació dels professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l’accés a una destinació en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per al curs 2021-2022.

En aquest sentit, s’obre un termini de tres dies hàbils (fins al divendres 28 de maig) perquè les persones interessades puguin formular telemàticament les reclamacions que considerin pertinents. Es pot accedir al tràmit telemàtic clicant aquí.