torna

Detall de la notícia

Resolució d'ajuts per al sosteniment de la xarxa complementària. Any 2021

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2021 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2021 (BOIB núm. 68, de 25 de maig)

Per a més informació clicau aquí.