torna

Detall de la notícia

Resolució d'ajuts per al sosteniment de la xarxa pública d'escoletes. Any 2021

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2021 per la qual es convoquen ajuts, corresponents a l’any 2021, a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social (BOIB núm. 68, de 25 de maig)

Per a més informació clicau aquí