torna

Detall de la notícia

Convocatòria d'ajudes per a incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar l'economia de les Illes Balears, mitjançant un sistema de "bonus turístics"

Podran ser beneficiaris en aquesta convocatòria d’ajudes, les persones físiques majors d'edat que s’inscriguin en el plataforma habilitada a l’efecte https://bonusturistic.illesbalears.travel i compleixin els requisits.

L’AETIB subvencionarà els serveis turístics que s’oferexin a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per les estades en allotjaments turístics reglats i/o estades turístiques vacacionals (ETV) a una illa diferent a la de residència.

A efectes d’interpretació i l’aplicació d’aquest es realitza d’acord amb les definicions de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.

La subvenció consistirà en un import màxim de 100€ per persona i s’ haurà de complir amb les següents condicions:

 

-          L’estada mínima a l’allotjament serà de 2 nits.

-          L’estada ha de ser a una illa distinta a la de residència.