torna

Detall de la notícia

Imatge 4707220

Actualitzat el material en obert del curs "Sistemes de provisió del personal funcionari de la CAIB (en línia)"

A partir d’avui, dia 18 de maig, l’EBAP posa a la vostra disposició el material actualitzat de l'activitat "Sistemes de provisió del personal funcionari de la CAIB (en línia)".

Aquest material, elaborat per Jesús Giménez Rigo, ha estat actualitzat recentment i forma part de l'oferta del pla de formació general de l'EBAP.

Els continguts s'estructuren en 4 unitats:
Unitat 1. Introducció. Els sistemes de provisió ordinaris: el concurs i la lliure designació.
Unitat 2. La comissió de serveis ordinària voluntària, la comissió de serveis forçosa i la comissió de serveis en altres administracions.
Unitat 3. La comissió de serveis per a missions de cooperació, la comissió de serveis d'atribució temporal de funcions, el trasllat per motius de salut o rehabilitació, el trasllat per causa de violència de gènere i la permuta
Unitat 4. El nomenament provisional en grup o subgrup superior. L'adscripció provisional. La redistribució i la reassignació d'efectius. El canvi d'adscripció de lloc de feina. La mobilitat interadministrativa. Els sistemes de provisió de personal laboral.

El trobareu al lloc EBAP en Obert <https://ebapenobert.caib.es/course/view.php?id=137>.