torna

Detall de la notícia

Imatge 4706672

Educació presenta els Protocols per a la prevenció COVID-19 en el proper procés selectiu a cossos docents

\S’han elaborat dos protocols amb mesures de prevenció, un per els tribunals i un altre, per els aspirants

\Els dos protocols s’han presentat a la Mesa Sectorial d’Educació i a la Comissió Paritària

\ Més de 5 mil aspirants es presenten per cobrir 1144 places del concurs oposició que comença els propers 19 i 20 juny

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional mitjançant la Direcció General de Personal Docent i el Servei de Prevenció de Riscs Laborals, han elaborat dos protocols per a la prevenció del contagi per COVID-19 en el procés selectiu a cossos docents que es comença els propers 19 i 20 de juny i en el que està previst que participin més de 5 mil aspirants.

Aquests dos Protocols s’han presentat avui a la Mesa Sectorial d’Educació, així com a la reunió de la Comissió Paritària.  

L’objectiu és establir les pautes d’actuació que ha de seguir tot el personal implicat, directament o indirectament, en el procés de realització de les proves selectives del concurs oposició.

Aquestes pautes volen garantir un entorn de seguretat sanitària que previngui possibles contagis de la COVID-19, d’acord amb els protocols actuals establerts.

El Protocol permet als tribunals establir mesures addicionals 

En el cas del Protocol per tribunals, cada tribunal podrà establir mesures addicionals en funció de les característiques de la prova, del nombre d’aspirants, del lloc de realització de les proves,etc. 

Es contemplen diferents tipus de mesures des de les generals de prevenció personal, a les específiques per al desenvolupament del procés selectiu o a les organitzatives. Com que els membres dels tribunals seran els encarregats d’organitzar les entrades i sortides de l’edifici i de l’aula, i també col·locaran als aspirants dins l’aula, entre d’altres.  

 

Tan per els tribunals com per els aspirants, s’estableix que si el dia de les proves presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria...), estan en aïllament per diagnòstic o en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, no podran accedir a les seus dels tribunals per a realitzar les proves.

Canvis per als aspirants respecte anteriors convocatòries

Respecte al Protocol per els més de cinc mil aspirants, aquests han de complir totes les mesures de prevenció que indiqui el tribunal i les establertes pel centre, així com les mesures per al desenvolupament del procediment establertes en el Protocol.

Entre les novetats a tenir en compte, els aspirants en arribar a les proves, faran ús de forma correcta i en tot moment, de la mascareta; a més es recomana dur-ne alguna de recanvi. També hi ha novetats a l’hora de comunicar-se amb els membres del tribunal. Si un aspirant necessita un justificant d’assistència, ho ha de comunicar en veu alta al tribunal abans de començar l’examen i se li lliurarà en acabar-lo o per correu electrònic, segons ho indiqui l’interessat. Durant la prova, en cas que qualque aspirant tingui dubtes, farà la consulta en veu alta des del seu lloc i el tribunal la respondrà per a tots els aspirants.

El dos protocols preveuen que si durant la realització de la prova alguna persona presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria...) serà aïllada a una altra aula i es comunicarà immediatament amb el telèfon d’Infocovid. Una vegada que se li hagin pres les dades personals haurà d’abandonar les instal·lacions del centre.