torna

Detall de la notícia

Imatge 4706617

Nou material en obert de l'àrea de TIC: Eines d'edició d'imatge

L’EBAP continua posant a la vostra disposició material de les activitats impartides al pla de formació general 2021. Avui, hem publicat una activitat de l'àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

La trobareu al lloc EBAP en Obert:

Eines d'edició d'imatge
<https://ebapenobert.caib.es/course/view.php?id=173>