torna

Detall de la notícia

Imatge 4704622

SEMILLA - Programa escolar

Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) és una entitat pública empresarial adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per mitjà de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.

Algunes de les funcions de SEMILLA són:

  • Promocionar els productes agroalimentaris.
  • Gestionar i administrar les zones de pesca protegides i, si escau, vigilar i inspeccionar l'activitat pesquera de les Illes Balears.
  • Fomentar les activitats agràries i pesqueres, de conformitat, si escau, amb les bases reguladores.
  • Dur a terme qualsevol tipus d'activitats industrials, d'investigació, de comercialització i de prestació de serveis relacionades amb els sectors agrari i pesquer que li encomani la conselleria competent en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca.


Les activitats educatives i gratuites que desenvolupa la Conselleria d’Agricultura Pesca i Alimentació a través de l’empresa Serveis de Millora Agrària i Pesquera són les següents: 

ACTIVITATS

  • "Sembra varietatas locals" - 3r primària
  • "De la mar a la taula" - 4rt primària
  • "Conèixer els productors" - 5è primària
  • "Producte local de les Illes Balears" - 6è primària


Per poder desenvolupar les sessions s’ha de disposar de l’aula habitual del grup, un ordinador amb entrada usb i una pantalla amb so.

Per sol·licitar les activitats o per qualsevol dubte, posau-vos en contacte amb nosaltres al següent mail: promocio@semilla-caib.es o al telèfon 971 17 60 84 i atendrem les vostres peticions.

Els recursos didàctics del Programa escolar són:

Sembram varietats locals

De la mar a la taula

Producte local

Altres recursos didàctics d'edicions anteriors són: 

 Unitat didàctica: Ensaïmada

Unitat didàctica: Formatge Maó-Menorca

Unitat didàctica: Oli de Mallorca

 Unitat didàctica: Sobrassada de Mallorca