vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4690721

MAP teatre - Curs 2021-2022

Finalitat

Facilitar als centres educatius el desenvolupament de l’expressió artística com a mitjà de comunicació i comprensió dels éssers humans.

Descripció del programa

  • Formació permanent del professorat

  • Elaboració d’un projecte de teatre durant la formació.

  • Treball a l’aula amb alumnes, docents i especialistes d’arts escèniques.

  • Representació teatral (EP) i projecció del curtmetratge (ESO i Batxillerat) a l’aula o al centre .

  • Memòria final del projecte que s’ha de lliurar fins el 30 de juny de 2022.

Persones destinatàries

Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat durant el curs 2021-2022.

Inscripció

De l’1 de maig al 15 de juny de 2021 al Moodle (fweib.caib.es)

La inscripció l’ha de fer el director o la directora del centre i hi pot accedir amb l’usuari i contrassenya del Portal de Serveis al Personal.

Més informació

  • Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es