torna

Detall de la notícia

Imatge 4690721

MAP teatre - Curs 2021-2022

Finalitat

Facilitar als centres educatius el desenvolupament de l’expressió artística com a mitjà de comunicació i comprensió dels éssers humans.

Descripció del programa

  • Formació permanent del professorat

  • Elaboració d’un projecte de teatre durant la formació.

  • Treball a l’aula amb alumnes, docents i especialistes d’arts escèniques.

  • Representació teatral (EP) i projecció del curtmetratge (ESO i Batxillerat) a l’aula o al centre .

  • Memòria final del projecte que s’ha de lliurar fins el 30 de juny de 2022.

Persones destinatàries

Alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària, 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria i 1r i 2n de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació professional.

Inscripció

De l’1 de maig al 15 de juny de 2021 al Moodle (fweib.caib.es)

La inscripció l’ha de fer el director o la directora del centre i hi pot accedir amb l’usuari i contrassenya del Portal de Serveis al Personal.

Formació

Formació MAP teatre PRIMÀRIA 2021-2022:

  • Divendres 28 de gener de 2022. De 10:00 a 13:30h i de 15:00 a 17.30h. Sala d’actes A CEP de Palma. Formador: Pere Josep Mascaró Perelló.

  • Dimecres 23 de febrer de 2022. De 10:00 a 13:30h i de 15:00 a 17.30h. Sala d’actes B CEP de Palma. Formadora: Carme Serna Far.

Formació MAP teatre ESO I BATXILLER 2021-2022:

  • Dilluns 31 de gener de 2022. De 10:00 a 13:30h i de 15:00 a 17.30h. Sala actes A CEP de Palma. Formador: Pere Josep Mascaró Perelló.

  • Divendres 8 d'abril de 2022. De 16:00 a 20:00 hores. Sala actes A CEP de Palma. Formador: Toni Villalonga Rotger.

  • Dilluns 11 d'abril de 2022. De 18:00 a 20:00 hores. Presencial per videoconferència (Zoom). Formador: Toni Villalonga Rotger

La inscripció a les Jornades formatives es farà a través del Portal de Serveis al Personal del 13 al 22 de desembre de 2021.

Persones responsables

Pere J Mascaró Perelló, assessor tècnic i didàctic del MAP teatre de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Margalida Serra Tauler, assessora tècnica docent de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. mserra@dgpice.caib.es

Més informació

Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es

NOVETATS