vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4690490

Tutories Teatrals curs 2021-2022

Finalitat

Apropar els joves de les Illes Balears a la dramatúrgia.

Descripció del programa

  • Presentació del programa.

  • Formació permanent del professorat .

  • Elaboració d’un projecte de teatre durant la formació.

  • Treball a l’aula entre alumnes, docents i la tutoria teatral.

  • Representació de l’obra teatral al centre educatiu.

  • Festival de Tutories teatrals al Teatre Principal de Palma.

Persones destinatàries

Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat durant el curs 2021-2022.

Inscripció

De l’1 de maig al 15 de juny de 2021 al Moodle (fweib.caib.es)

La inscripció l’ha de fer el director o la directora del centre i hi pot accedir amb l’usuari i contrassenya del Portal de Serveis al Personal.

Contacte

Servei d’Innovació Educativa

sie@dgice.caib.es

Telèfon: 971 177 781