torna

Detall de la notícia

Imatge 4690260

Les Illes Balears han participat de la Setmana Iberoamericana de l'educació

\La setmana passada milers de docents de tot el món varen participar d’aquesta trobada internacional  

\Des de les Illes Balears es varen presentar 4 ponències, dos d’elles, a càrrec del CEP IBSTEAM

\L’equip d’IBSTEAM ha participat també amb un estand virtual

Les Illes Balears han tingut presència a la darrera edició de la Setmana Iberoamericana de l’educació amb la participació del CEP IBSTEAM de la Conselleria i també, de l’IES Antoni Maura de Palma.

La Setmana Iberoamericana de l'Educació és un lloc de trobada on milers de docents puguin trobar exemples d'accions educatives a realitzar en les seves classes, projectes de digitalització que es desenvolupen en els diferents territoris, debats i taules rodones amb experts en la matèria.

Les ponències

Amb la ponència “Transformació digital: factors facilitadors per a l’educació i la formació a las Illes Balears”, la directora CEP IBSTEAM, Yolanda Martínez, va aprofundir sobre la experiència de les Illes Balears en l’ús de la tecnologia i eines digitals, després de la crisis de la COVID 19. Destacant la creació del centre CEP IBSTEAM per a liderar la competència digital i STEAM en els centres educatius no universitaris de les Illes Balears. A més de plantejar les lliçons apreses en aquest període que han suposat la remodelació del procés formatiu per a adaptar-lo a les tecnologies digitals i necessitats emergents per a l'aprenentatge i l'ensenyament. La reducció de la bretxa digital, potenciar la formació de qualitat i facilitar els elements de transformació es plantegen també com objectius claus del centre. En un marc on totes les actuacions s'engloben sota el paraigua de la competència digital i van dirigides a docents, centres, alumnat i famílies a fi de garantir la cohesió social.

La segona de les ponències es va centrar en el nou rol del docent “El docent en entorns virtuals d’aprenentatge (EVA)”, a càrrec de Xavier Ferriol i Tomeu Parets del CEP IBSTEAM, destacant els nou reptes dels docents arrel de la pandèmia COVID-19 i aprofundint en aspectes com el disseny, estructura, tipus de tasques, avaluació, comunicació, accessibilitat i disseny universal de l’aprenentatge en entorns virtuals.

Les aules tecnològiques va ser el tema de la tercera ponència  “Educació digital i ús d'aules tecnològiques en centres de formació professional de les Illes Balears”, a càrrec de  Joaquim Àngel Mollà de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Mollà es va centrar en l'educació digital i el seu paper fonamental en l'adquisició de les capacitats digitals bàsiques que haurien de formar part de la societat. Així com en la necessitat que els professors i formadors estiguin equipats i formats per a participar de manera efectiva en la transformació digital de l'educació. A més d’instar a la instal·lació d'aules tecnològiques en els centres integrats d'FP facilita la transmissió d'aquestes capacitats, alhora que potencia el pensament crític i la resolució de problemes, habilitats inherents en les professions del segle XXI.

Per part de l’IES Antoni Maura, les docents Laura Monzó i Cristina Olivares varen centrar la seva ponència “Super Mario Math: Unidat didàctica competencial de matemàtiques per a secundària”. Monzó i Olivares varen presentar l’experiència a l'aula d'una unitat didàctica competencial de matemàtiques de 1r d'ESO (alumnat de 12-13 anys d'edat) on es treballen continguts d’àlgebra, la competència digital i la competència de matemàtiques, ciència i tecnologia. Amb l'objectiu de motivar a l'alumnat la unitat està dissenyada utilitzant les mecàniques i dinàmiques del videojoc Super Mario Bros.

Educació també ha tingut presència en aquest esdeveniment amb un estand virtual de l’IBSTEAM.

Cap a la digitalització dels centres educatius

A principis de legislatura, Educació va crear l'Equip d'Impuls a l'Aprenentatge Digital (EIAD) per posar en marxa el Pla de Digitalitalització dels centres educatius de les Illes Balears. Amb l’acceleració digital, l’equip va ampliar les seves tasques i es va transformar en l’equip IBSTEAM que actualment forma part del CEP IBSTEAM.

Entre les funcions d’aquest equip IBSTEAM es troba la introducció de l'aprenentatge digital als centres educatius, l'impuls de les competències digitals en el marc dels programes de formació en els centres educatius i la formació per àmbits, el disseny i la planificació de la formació del professorat en les línies de les tecnologies de la informació i la comunicació i en l'aprenentatge digital, l'assessorament als centres educatius per impulsar la digitalització dels centres i l'aprenentatge digitals, la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, i el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius.