torna

Detall de la notícia

Imatge 4686366

Autoritzada la quarta addenda del conveni amb el Consell de Menorca per a actuacions d'integració de persones immigrades

\ S’hi destinen 112.000 €, que assumeixen a parts iguals Afers Socials i el CIME
\ L’addenda permetrà gestionar la xarxa d’informació, assessorament i orientació


El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d’Afers Socials i Esports a subscriure la quarta addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per desenvolupar actuacions d’integració de persones immigrades durant el 2021.

El conveni inicial, amb data de 2017, té per objecte dur endavant programes i actuacions destinades a facilitar la integració i l’acollida de les persones immigrades, concretament per mitjà de la gestió de la xarxa de punts i oficines d’informació, assessorament i orientació cap aquest col·lectiu.

La nova addenda vol donar continuïtat al conveni per tal d’evitar interrompre les actuacions pels perjudicis que es podrien generar al col·lectiu de persones immigrades residents a Menorca. A més, es volen consolidar els projectes iniciats amb els convenis anteriors en matèria de programes i actuacions d’integració. La validesa del conveni és per al 2021.

El cost total de les actuacions és de 112.000 euros, que és la mateixa quantitat que es va preveure en el conveni inicial. L’import serà assumit a parts iguals per la Conselleria d’Afers Socials i Esports i el Consell Insular de Menorca (56.000 euros cada part).

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria d’integració social i econòmica de la persona immigrada, mentre que els consells insulars tenen com a competència pròpia el desenvolupament comunitari i la integració, com també polítiques d’atenció a les persones i els col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.