torna

Detall de la notícia

Imatge 4686272

El segon pla d'autonomia personal per a joves extutelats incrementa l'accés a l'habitatge a través de nous recursos

\ Es crea un espai d’habitatge grupal per a facilitar el procés d’emancipació dels joves extutelats
\ Preveu un banc de famílies, que tindran una prestació econòmica, disposades a facilitar la convivència als joves

\ El pla, que té vigència de l’any 2021 al 2025, està pressupostat en més de 15 milions d’euros
\ La Xarxa Pública de Serveis d’Emancipació ha passat d’atendre 36 joves el 2016 a atendre’n 682 el 2020


El Consell de Govern, a petició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha aprovat el segon Pla Estratègic d’Autonomia Personal de les persones joves extutelades de les Illes Balears 2021-2025. Un pla pressupostat en més de 15 milions d’euros i que consolida la Xarxa Pública de Serveis d’Emancipació que es va crear en el primer pla estratègic de 2016.

Entre els objectius d’aquest segon pla hi ha mantenir la renda d’emancipació i ampliar les prestacions tècniques d’acompanyament i habitatge. Les principals novetats es donaran en l’habitatge i és que un dels principals objectius és crear una xarxa complementària d’espais socials i familiars alternatius i que siguin un referent per als joves. Per desenvolupar això, per un costat es crea un espai d’habitatge grupal que facilitarà la transició des del centre de tutela fins a un pis d’emancipació. Per un altre costat es preveu la creació d’un banc de famílies disposades a facilitar el procés d’emancipació, a qui se’ls concedirà una prestació econòmica. A més d’aquestes accions també està previst crear un programa de recerca d’habitatge de lloguer per a extutelats.

Un dels serveis que estaven prevists en el primer pla i que es desenvoluparà durant aquest segon és el relatiu a posar a l’abast dels joves la possibilitat de relacionar-se amb famílies i persones significatives en moments de necessitat o d’esbarjo.

Consolidant el primer pla d’autonomia personal
Cal tenir en compte que aquest pla vol consolidar el primer pla d’autonomia personal per a joves extutelats 2016-2020. En aquest primer pla fou on es creà la Xarxa Pública de Serveis d’Emancipació, que dona suport al procés integral de joves de 18 a 25 anys en procés d’autonomia personal que han estat objecte d’una mesura de protecció, a través dels serveis de renda, habitatge i acompanyament. Val a dir que, si el 2016 els usuaris atesos per la xarxa eren 36, el 2020 se n’han atès 682.

Entre els canvis que s’han anat produït pel que fa a la disposició d’habitatges d’emancipació, cal apuntar que s’ha fet un gran esforç de descentralització en tot el territori de les Illes Balears. Pel que fa al nombre de places, si el 2017 n’hi havia 60, el 2020 se n’ha disposat de 99.