torna

Detall de la notícia

Imatge 4686071

Afers Socials i Esports rep el 2021 un total de 17,86 milions dels fons europeus per a equipaments destinats a persones amb dependència, exclusió social i infància tutelada

També hi ha previstes inversions en teleassistència avançada, modernització tecnològica dels serveis socials i adaptació d’entorns per a la millora de l’accessibilitat

La previsió és rebre al voltant de 64,3 milions per al període 2021-23

La Conselleria d'Afers Socials i Esports rebrà en 2021 un total de 17,86 milions d’euros dels fons europeus, segons s'ha acordat avui al Consell Territorial de Dependència en el qual ha participat la consellera Fina Santiago. La previsió és que l'any 2022 la quantia ascendeixi a 22 milions i l'any 2023, a 24,44 milions d'euros. En total, la previsió és que Afers Socials i Esports obtengui 64,3 milions d’ euros dels fons europeus per al període 2021-23.

Els fons pertanyents al Pla Europeu de Recuperació, Transformació i Resiliència de la UE es destinaran principalment a reforçar l'atenció de les persones amb dependència i necessitat de cures de llarga durada i, també, a l'atenció a la infància tutelada, l’exclusió social, la modernització tecnològica dels serveis socials i la millora de l'accessibilitat.

En concret, 43 milions aniran destinats a donar un nou impuls a la construcció de noves places i reforma de places residencials ja existents per a persones amb necessitat de cures de llarga durada, bàsicament de persones amb dependència. També en l'àmbit de l'atenció de la dependència està prevista una inversió de 6,43 milions d'euros per al sistema de teleassistència avançada.

Per a la modernització tecnològica dels serveis socials hi ha prevista una inversió de 7,41 milions d'euros.

Respecte a l'atenció de la infància tutelada hi ha prevists 6,46 milions d'euros i, per últim, quasi un milió d'euros per a la millora de l'accessibilitat.

Fina Santiago ha ressaltat la importància i oportunitat que suposen aquests fons per a la nostra comunitat i, en concret, per als serveis socials, que tradicionalment no han estat objecte de finançament europeu (a excepció dels plans de lluita contra la pobresa i la inserció laboral). També ha ressaltat que aquestes inversions generaran nous llocs de feina per als sectors de proximitat i de serveis a les persones.

Per al repartiment d'aquests fons s'ha tingut en compte, entre d’altres, el criteri poblacional que, en xifres, representa al voltant del 2,48%, que és el pes poblacional que tenen les Illes. Com a dada positiva, s'ha aconseguit que el Govern central actualitzi les dades poblacionals i, en lloc d'utilitzar el padró de 1992 on la població de les Illes Balears representava l'1,9%, s'hagi tingut en compte l'important creixement poblacional de les Illes en la darrera dècada i que ens atorguin un pes actualitzat de prop del 2,5%.