torna

Detall de la notícia

El Govern inicia l'exposició pública de l'estudi informatiu de l'enllaç tramviari entre Plaça d'Espanya i Son Espases

El director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu, ha signat l'aprovació inicial de l'estudi informatiu per a la connexió tramviària amb Son Espases i ara, una vegada acomplert aquest tràmit, es dóna pas a un període d'exposició pública de dies hàbils -anunciat avui al BOIB - en el que tothom pot fer les seves aportacions. També s'han sol·licitat informes als organismes i entitats que poden estar implicades en el projecte i que ha indicat la Comissió de Medi Ambient.

L'aprovació inicial de l'estudi informatiu es fa una vegada que els tècnics de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears van trametre l'anomenat "informe d'abast", que detalla els aspectes ambientals i territorials que cal tenir en compte en l'estudi d'avaluació ambiental que acompanyarà la tramitació de l'estudi informatiu. Aquests aspectes s'han valorat a l'estudi d'impacte ambiental que s’acompanya a l'estudi informatiu. A més, l'estudi informatiu posat a exposició pública conté l'estudi d'alternatives de traçat per a la connexió entre el centre de Palma i la seva viabilitat econòmica.

L'alternativa més adient, segons aquest estudi, és la de realitzar una connexió tramviària en superfície entre la Plaça d'Espanya i l'Hospital Universitari de Son Espases.

Una vegada superada l'exposició pública, el projecte prosseguirà la seva tramitació, que suposarà acabar els tràmits davant la Comissió de Medi Ambient i posteriorment fer-ne l'aprovació definitiva.

Se segueix treballant braç a braç amb l'Ajuntament de Palma per a avançar en els projectes de la futura xarxa de tramvies de Palma, que inclou el tram Plaça Espanya – Aeroport, ja aprovat definitivament i tramitat majoritàriament en el període 2007 – 2011, i el d'Aeroport – Platja de Palma, del que ja s'ha sol·licitat el document d'abast a la Comissió de Medi Ambient.

El tramvia a Son Espases permetrà arribar a l'hospital en 15 minuts, amb un recorregut de 4,7 quilòmetres i un total de 9 parades.

En el seu recorregut el tramvia compartirà traçat amb el tren de Sóller i passarà per les zones de Gaspar Bennàzar, Plaça de Toros i Son Oliva i dotarà aquestes barriades d'un enllaç ràpid i directe amb el centre de Palma i amb l'hospital i altres serveis.

La línia connectarà també amb zones d'equipaments públics, com ara les piscines de Son Hugo i l'IES Son Pacs, i amb un gran econòmic que genera mobilitat laboral, com és el polígon de Son Rossinyol i el de Son Castelló. Igualment, el tramvia també avançarà per zones de nou creixement, com Son Ferragut o la barriada de El Amanecer.

El tramvia a Son Espases enllaçarà amb la línia de metro de la plaça d'Espanya a l'aeroport i Arenal de Llucmajor i, progressivament, es podrà anar estenent a altres zones de Palma, com sa Vileta o Son Rapinya.