torna

Detall de la notícia

Imatge 4672736

Educació obre la convocatòria per cobrir 17 places d'assessors de formació permanent als centres de professorat de les Balears

\La selecció es fa mitjançant un concurs públic de mèrits i en règim de comissió de serveis

\Les inscripcions es fan via telemàtica i els aspirants tenen fins el proper 5 de maig per presentar la  sol·licitud

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, ha obert la convocatòria per cobrir 17 places d'assessors de formació permanent als centres de professorat (CEP) de les Illes Balears en comissió de serveis - BOIB (15 d'abril de 2021)-.

Aquesta convocatòria té per finalitat cobrir les places d'assessories de formació als centres de professorat (CEP) mitjançant un concurs públic de mèrits i en règim de comissió de serveis.

Es convoquen 17 places, distribuïdes en els diferents CEP de les Illes Balears. Per illes, 11 a Mallorca (Palma: 1 plaça, Inca: 4 places, Manacor: 4 places i, Calvià: 2 places), a Menorca 2 i a Eivissa, 4.

Els aspirants tenen fins el proper 5 de maig per presentar-se

Per participar de la convocatòria, tots els aspirants han de lliurar una sol·licitud i presentar un projecte de formació. El tràmit de sol·licitud es realitza de forma telemàtica i finalitza el proper 5 de maig.

Respecte el procés de selecció, té dues fases: una de valoració de mèrits i una altra, per a aquells que superin la primera fase, de valoració del projecte i de defensa en una entrevista personal. Per al barem dels mèrits es valora especialment la formació, el perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit d’assessoria al qual s’opta.

A la pàgina web del Servei de Normalització Lingüística i Formació es pot trobar la informació completa i l'accés al tràmit de sol·licitud:  tn.caib.es/ConvocaassessorsCEP