torna

Detall de la notícia

Imatge 4672496

Es posa en marxa la Comissió de Construcció Sostenible de les Illes Balears per implementar polítiques d'eficiència energètica als edificis

Aquesta comissió és una eina més de la Llei de Canvi Climàtic que posa en marxa la Vicepresidència per afrontar el repte de la millora de l’eficiència energètica

El Director General d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha presidit aquest dimecres la primera Comissió de Construcció Sostenible de les Illes Balears amb l’objectiu de promoure, impulsar i implementar polítiques d’eficiència energètica i sostenibilitat en el disseny i construcció d’edificacions.

Malagrava ha asseverat durant la reunió que “aquesta Comissió té com a primer objectiu  l’elaboració d’unes guies oficials per a la construcció sostenible d’edificis i proposar mesures per a la millora de l'eficiència energètica dels mateixos a través de productes que tinguin poca petjada de carboni”. “La millora en l’eficiència energètica és una peça clau en la transició energètica, perquè no només hem de consumir energia neta, sino que hem de reduir el consum d’energia, i per això, millorar l’eficiència és essencial”, ha afegit.

Així mateix, Malagrava ha informat que la intenció del Govern també és treballar en un Decret d’Eficiència Energètica que pugui ser desplegat una vegada s’hagi realitzat la feina entres els membres de la comissió. En aquest punt, el Director General ha remarcat que “aquesta comissió ha de servir com espai de trobada i de consens entre tots els agents socials implicats en la millorar de l’eficiència energètica en els edificis i habitatges, per a proposar mesures pactades i realitzables”.

En aquesta Comissió es proposaran disposicions reguladores amb la finalitat de promocionar el consum de productes sostenibles locals, impulsar mesures bioclimàtiques i d'energies renovables, desenvolupar nous edificis nZEB i protegir els recursos paisatgístics.

Cal assenyalar que la Comissió de Construcció Sostenible estarà presidida pel director general d'Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava i està integrada per 20 persones en representació de les següents administracions i entitats: Direcció General d'Arquitectura, Direcció General de Política Industrial, Institut Balear de l'Energia (IBE), Institut Balear de l'Habitatge, Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa, Consell Insular de Formentera, Federació de Municipis (FELIB), Ajuntament de Palma, Universitat de les Illes (UIB), Col·legi Oficial d'Arquitectes, Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials, Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB). A més, hi ha una persona en representació dels col·legis oficials d'arquitectes tècnics amb implantació en l'àmbit de les Illes i dos membres en representació de les associacions i organitzacions que tinguin com a finalitat principal la protecció del medi ambient. També s’ha acordat que s’afegeixin a la Comissió, membres dels sindicats UGT i CCOO, per a poder aportar la seva visió dins aquest grup.

Aquest Comissió va ser creada el passat mes d’octubre i aquest dimecres ha tingut la seva primera reunió. La Comissió té previst reunir-se cada sis mesos o bé a iniciativa de qualsevol dels seus membres, totes les vegades que siguin necessàries per al compliment eficaç de les seves funcions.