torna

Detall de la notícia

Subvencions per a entitats locals per a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 19 d’abril de 2021 per la qual s’aprova la
convocatòria de subvencions per a entitats locals per a projectes de foment i suport a la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de qualsevol forma de discriminació per raó de sexe
i de prevenció i intervenció davant les violències masclistes per als anys 2021 i 2022