torna

Detall de la notícia

Imatge 4672185

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA I PROGRAMES EDUCATIUS PER AL CURS 2021-2022 ORGANITZATS PEL SNLF

S’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 26 d’abril de 2021 per la qual s'aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2021-2022 (BOIB núm. 56, de 29 d’abril), adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

L’objectiu és harmonitzar tota l'oferta de programes de formació i innovació educativa  i programes educatius dirigits als centres educatius, així com unificar calendaris i aconseguir la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre.

Bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa

La major part d'aquests programes inclouen una fase de formació presencial o a distància, una fase d'aplicació a la pràctica docent i una memòria reflexiva sobre la transferència feta en el centre. A més, es vinculen a les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2020-2024 i als Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

El Servei de Normalització Lingüística i formació coordina els programes següents: 

  • Estades pedagògiques entre centres educatius
  • RobotIB 
  • Iemprèn Jove. En col·laboració amb l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI).
  • Aprenentatge Servei (APS) a la Serra de Tramuntana. En col·laboració amb el Consorci Serra de Tramuntana del Consell de Mallorca.
  • Acompanyament constructiu al pràcticum. En col·laboració amb la UIB.

 

Bases de la convocatòria unificada de programes educatius

Els programes educatius d'aquesta modalitat es caracteritzen pel desenvolupament d'accions educatives i de sensibilització de bones pràctiques que no condueixen al reconeixement d'hores de formació permanent del professorat. A més, es vinculen a les línies estratègiques dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

Des del Servei de Normalització Lingüística i Formació es coordinaran els següents programes:

  • Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts
  • Parlem català
  • Dinamitzadors lingüístics

 

Presentació de sol·licituds:

- L'ha d'emplenar la direcció del centre mitjançant la plataforma Moodle, entrant a “Sol·licitud unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius” de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Curs 2021-2022”: https://fweib.caib.es/course/view.php?id=565.

- Al mateix Moodle es poden consultar les instruccions específiques de cada programa inclòs en aquesta convocatòria.

- Un mateix centre educatiu pot sol·licitar més d'un programa formatiu.

- La sol·licitud es pot presentar de l'1 de maig al 15 de juny de 2021.

 

NOVETAT: PUBLICACIÓ LLISTAT D'ADMESOS

Documents