torna

Detall de la notícia

Imatge 4658250

Educació convoca ajuts per un import global de 250 mil euros pel sosteniment de la xarxa d'escoles de música i dansa públiques

\Es vol promoure i impulsar la col·laboració institucional en els ensenyaments de música i dansa

\ Són ajuts per finançar parcialment les despeses de funcionament  i d'adquisició de petits instruments  corresponents al curs 2020-2021

\Les escoles de música i dansa públiques, reconegudes per Educació, les poden sol·licitar fins el proper 7 de maig

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, acaba de publicar al BOIB (17 d’abril) la Convocatòria d’ajudes econòmiques per al curs 2020-2021 per contribuir al sosteniment de les escoles de música i dansa públiques de les Illes Balears reconegudes per la Conselleria d’Educació i Formació Professional els titulars de les quals siguin administracions públiques territorials, corporacions locals o patronats municipals.

La convocatòria de fins a 250 mil euros vol promoure i impulsar la col•laboració institucional en els ensenyaments de música i dansa. S’ha de tenir en compte que  l'ensenyament de la música i la dansa és una activitat present en un gran nombre de poblacions de les Illes Balears.

La finalitat d’aquesta convocatòria és la de contribuir al sosteniment de les escoles de música i dansa públiques de les Illes Balears reconegudes per la Conselleria d'Educació i Formació Professional els titulars de les quals siguin administracions públiques territorials, corporacions locals o patronats municipals.

Ajuts per tot tipus d’ensenyaments de la xarxa pública

Es donaran ajudes econòmiques destinades a finançar parcialment les despeses de funcionament ordinàries i d'adquisició de petits instruments d'aquestes escoles durant el curs 2020-2021.

Aquestes ajudes pel sosteniment de la xarxa d’escoles de música i dansa públiques, estan adreçades a centres que imparteixen els ensenyaments elementals de música reglats, els ensenyaments no reglats de música i dansa i els ensenyaments del Programa d'Ensenyaments Professionals (PREP).

Els criteris per calcular la quantia de l'ajuda són el nombre d'especialitats instrumentals i el nombre d'alumnes matriculats a l'escola de música i/o dansa segons el tipus d'ensenyament a l'inici del curs 2020-2021.

Tots els centres interessats en rebre aquesta ajuda tenen fins el proper 7 de maig per sol·licitar-la. Per ampliar aquesta informació, podeu accedir a la web de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.