torna

Detall de la notícia

Imatge 4655141

Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents per als camps d'aprenentatge de les Illes Balears

S’ha publicat al BOIB la Resolució de la directora general de Personal Docent de 12 d’abril de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents per als camps d'aprenentatge de les Illes Balears. 

En total es convoquen 12 places en comissió de serveis, repartides de la següent manera:

Mallorca

  • Camp d’Aprenentatge Es Palmer (Campos): dues places

  • Camp d’Aprenentatge Orient (Bunyola): una plaça

  • Camp d’Aprenentatge Binifaldó (Escorca): una plaça

  • Camp d’Aprenentatge Son Ferriol (Palma): dues places

Menorca

  • Camp d’Aprenentatge Far de Cavalleria (Es Mercadal): una plaça

  • Camp d’Aprenentatge Es Pinaret (Ciutadella): dues places

Eivissa

  • Camp d’Aprenentatge Sa Cala (Sant Joan de Labritja): dues places

Formentera

  • Camp d’Aprenentatge Formentera (Sant Francesc): una plaça

Aquesta convocatòria es du a terme mitjançant un concurs públic de mèrits. El procediment de selecció consta de dues fases: una primera fase de concurs en què es du a terme la valoració dels mèrits i una segona en què els aspirants que han superat la primera fase realitzen la defensa del projecte presentat, en una entrevista personal.

El termini per lliurar la sol·licitud i el projecte de treball és de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el BOIB. El tràmit es durà a terme íntegrament de forma telemàticaPer poder accedir al tràmit telemàtic és imprescindible disposar de certificat digital (Certificat digital), clau pin (Cl@ve pin), clau permanent (Clau permanent) o bé qualsevol sistema d’identificació acceptat pel sistema Cl@ve.

Per a més informació: Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es

Novetat:

Enllaços