torna

Detall de la notícia

Convocatòria pública per al patrocini d'esdeveniments singulars a les Illes Balears del 26 d'abril de 2021 al 31 de desembre de 2021

Convocatòria pública per al patrocini d'esdeveniments singulars que es celebrin a les Illes Balears durant el període comprés entre el 26 d'abril de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, a efectes d'aquesta convocatòria, es consideren "esdeveniments singulars" aquells que presenten unes característiques especials i diferenciadores respecte a la resta i que per la seva notorietat i repercussió mediàtica destaquen per davant d'altres esdeveniments. Aquests hauran de tenir una clara vocació de continuïtat en el temps, és a dir, que es realitzin o es vulguin realitzar de forma periòdica (anualment). Queden exclosos d'aquesta definició els esdeveniments que tinguin una duració que es prolongui en el temps.

La voluntat de l'AETIB és que la participació en aquesta convocatòria per a la formalització de contractes privats de patrocini amb entitats privades estigui subjecta als principis de publicitat, transparència, cooperació i eficiència de la utilització dels recursos públics.

Els patrocinis d'esdeveniments que es considerin singulars i que estan vinculats als productes prioritaris de les Illes Balears, es converteixen en una plataforma molt útil i versàtil que permet transmetre els valors inherents a les marques turístiques de Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera.

El pressupost és d'un màxim de 1.000.000€ (impostos inclosos).

La convocatòria romandrà oberta fins el dia 1 d'octubre de 2021.