torna

Detall de la notícia

Tauler de comunicacions sobre subvencions

Publicació de les anomalies, propostes de resolució i resolucions de subvencions de diverses convocatòries de subvenció de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.

Es pot accedir en els enllaços següents:

1. Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Programa Operatiu FEDER 2021-2027)

2. Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

3. Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)