torna

Detall de la notícia

Imatge 4620540

Centros educativos que deseen acoger a un docente extranjero. Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descripció: Elaboració d'una relació de centres educatius disposats a acollir, si fos possible, a professorat d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia, Noruega, els Països Baixos, Portugal, el Regne Unit, la República d'Irlanda, Suècia i Suïssa per a la realització d'una estada professional en centres sostinguts amb fons públics en el conjunt del territori de l'Estat espanyol.

Modalitats:

  • Modalitat A. Com a centre d' acollida per a una persona docent ja identificada, procedent d'algun dels països inclosos en aquesta resolució, i que estigui participant en un programa de mobilitat professional en el seu país d'origen.
  • Modalitat B. Com a centre que desitja acollir una persona docent d'algun dels països inclosos en aquesta resolució, que li sigui assignat a través d'aquest procediment, si fos possible.

 

Destinataris: Centres educatius, sostinguts amb fons públics, que imparteixin ensenyaments regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE).

Termini d’inscripcions: del 24 de març al 22 d’abril de 2021.

Per a més informació: Centros educativos que deseen acoger a un docente extranjero.