torna

Detall de la notícia

Ajudes per fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral, per motiu de la crisi COVID19

BENEFICIARIS

Els beneficiaris d’aquestes d’ajudes són les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç de les Illes Balears.

PROJECTES SUBVENCIONABLES

 Les actuacions subvencionables són les següents:

a) Despeses derivades d’accions i mesures de suport, informació i assessorament a treballadors i empresaris realitzades amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

b) Despeses de funcionament ordinari: despeses de personal (excepte les indemnitzacions per acomiadament i jubilacions anticipades), lloguer de les seus de les organitzacions, despeses de subministraments i comunicacions, ja que, davant les importants conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus i amb l’objectiu principal de pal·liar-ne els efectes, les organitzacions empresarials i sindicals del sector del comerç estan dedicant, en l’actualitat, gran part de la seva estructura organitzativa, tant amb recursos de caràcter humà com materials i tècnics, a l’ajuda a empresaris i treballadors, respectivament.

TERMINIS

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TERMINI PER JUSTIFICAR LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES I PER SOL·LICITAR EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció finalitza el 5 d’octubre de 2021.

TERMINI D'EXECUCIÓ I PAGAMENT DE LES ACTIVITATS O DESPESES

Les activitats o despeses objecte de les sol·licituds s’han d’executar i pagar en el període comprès entre el  2 d’octubre de 2020 i l’1 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos)

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds, que han d’anar adreçades al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, s’han de presentar electrònicament, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ja que els beneficiaris d’aquesta convocatòria són persones jurídiques i estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions per efectuar qualsevol tràmit d’aquest procediment administratiu.

Enllaç al Registre Electrònic Comú

Telèfon de contacte per a més informació referent a la convocatòria:

971177000 – extensions: 62969 (de 9:00h a 14:00h)