torna

Detall de la notícia

Imatge 4600386

Educació assumeix la gestió dels auxiliars tècnics educatius a partir de demà

Avui s’ha publicat la delegació de funcions per part de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat al BOIB

Actualment hi ha 292 ATE als centres educatius de Balears i 28 educadores d’escoletes

El Butlletí Oficial de les Illes Balears publica avui la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat  per la qual es deleguen competències en matèria de gestió a la Conselleria d’Educació i Formació Professional tant del personal laboral amb la categoria d'auxiliar tècnic educatiu (ATE) o com del cos ajudant facultatiu, escala socioeducativa (educadores d’escoletes).

Aquesta delegació de funcions es fa amb l’objectiu d’agilitar la gestió administrativa d’aquestes places ja que es podrà fer directament des d’Educació.

Actualment a Balears hi ha 292 ATE distribuïts entre els centres educatius. Quant a les educadores, aquest curs n’hi ha un total de 28 que fan feina als 4 centres d’educació infantil que depenen de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

 A ran de la Resolució aprovada avui la Conselleria d’Educació i FP serà l’encarregada de convocar i resoldre els concursos per constituir les borses d’ATE i la gestió i tramitació d’aquestes.

A més, Educació podrà formalitzar els contractes laborals eventuals de durada determinada o per cobrir llocs de treball per interinitat, així com els cessaments, excepte en els supòsits de nomenament i cessament per reingrés de personal laboral fix o de resultes de processos de concurs per a la provisió de llocs de treball o d'ofertes públiques d'ocupació.

Finalment, la Resolució delega a Educació la competència per gestionar les borses del cos ajudant facultatiu, escala socioeducativa, en el supòsit de substitució de baixes produïdes per incapacitat temporal i per vacances, permisos, llicències i reduccions de jornada, i fer a la Direcció General de Funció Pública les propostes de nomenament i de cessament.