vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4563224

Histórico: AVALUACIÓ DELS DIRECTORS/ES DELS CENTRES DE PROFESSORAT

Dia 4 de febrer s'ha publicat al BOIB la resolució que obre el procés d'avaluació dels directors dels centres de professorat que varen obtenir plaça en règim de comissió de serveis en les convocatòries dels anys 2016, 2017 i 2019. En el primer cas es reprén el procés previst per al curs passat i que va quedar sense efectes a causa del decret de l'estat d'alarma.

La resolució estableix un procés participatiu d'avaluació 360º de l'exercici de la funció directiva als CEP.

La participació en aquesta convocatòria és un requisit indispensable per optar a la renovació de la comissió de serveis per continuar exercint la funció de direcció als CEP.

Novetat: publicació de la llista d'admesos.