torna

Detall de la notícia

Imatge 4559907

Principal Educatiu Streaming

Descripció del programa

Projecte educatiu que permet que els centres educatius d’educació primària, d’educació secundària i batxillerat disposin de funcions teatrals en streaming i de material didàctic per treballar les obres a l’aula.

L’accés als espectacles és gratuït i la seva reproducció es pot adaptar a la realitat de cada centre. Els espectacles es poden adaptar a la situació de cada centre. Els espectacles es poden sol·licitar de manera independent i la seva reproducció es pot dur a terme des del centre o de manera individual, cada alumne, des de casa seva.

Persones destinatàries

Alumnes dels centres educatius d’educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius de les Illes Balears.

Contacte

Pre-reserva de reproduccions en aquest enllaç

Més informació: educa@teatreprincipal.com

Telèfon 628 490 342

 

Més informació

Servei d’Innovació Educativa

Telf. 971 177 781

sie@dgpice.caib.es